Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

ПУБЛІЧНА   ІНФОРМАЦІЯ – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

 

1. Рішення сільської ради.

2. Розпорядження Микільського сільського голови з основній діяльності.

3. Списки депутатів сільської ради сьомого скликання.

4. Порядки денні сесій сільської ради.

5. Протоколи сесій сільської ради.

6. Протоколи постійних комісій сільської ради.

7. Кошторис, штатний розпис  сільської ради.

8. Інформація про письмову реєстрацію депутатів сільської ради.

9. Інформація про виступи депутатів сільської ради.

10. Плани робіт постійних комісій сільської ради.

11. Дані та звіти щодо розгляду звернень громадян.

12. Розклад роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради.

13. Інформація про кількісний та якісний склад депутатів сільської ради.

14. Інформація про структуру апарату сільської ради.

15. Матеріали щодо стажування посадової особи місцевого самоврядування.

16. Матеріали щодо формування кадрового резерву.

17. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради.

18. Матеріали щодо присвоєння рангів посадових осіб сільської ради.

19. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (статистичні дані, зведені описи справ).

20. Web-сторінка сільської ради.

22. Повідомлення і статистичні дані про результати чергових виборів депутатів сільської ради.

23. Довідник телефонів та поштових адрес сільської ради працівників  органів місцевого  самоврядування Кіровоградської області.

24. Довідник телефонів та поштових адрес сільських рад.

25. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у сільській раді.

26. Проекти рішень ради, що підлягають обговоренню.

27.Інформація про нормативно-правові засади діяльності ради.

28. Положення про порядок складання , подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дії чи бездіяльності.

29. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.

30. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

31. Інформація про діяльність сільської ради.

32. Графік особистого  прийому громадян керівництвом сільської ради

 

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ – інформація що міститься  в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню, та / або прийняттю рішень.

 

1. Розпорядження Микільського сільського голови з  особового складу.

2. Листування сільської ради.

3. Журнали реєстрацій.

 

КОНФІДЕНЦІЙНА   ІНФОРМАЦІЯ  - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

  

1. Особові справи працівників сільської ради.