Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Пам'ятка

для запитувачів інформації

відповідно до Закону України

“Про доступ до публічної інформації”


Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та набудь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

  Оформлення запитів на інформацію.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Довідково

Для оформлення інформаційного запиту:

тел.(0236) 5-03-48;

факс(0236) 5-03-48;

e-mail:nikolsk19@rambler.ru

адреса: вулиця Піонерська,20, село Микільське, Світловодський район, Кіровоградська область, 27530

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення

запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, на строк до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм на копіювання та друк, інформація надається безкоштовно.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію

В задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1) обласна рада не володіє і не зобов'язана відповідно компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

У разі, якщо обласна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі, у разі, якщо запитувач інформації вказав адресу, номер факса або електронну адресу.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.