Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Програма розвитку місцевого самоврядування територіальної громади Микільської сільської ради Світловодського району на 2012-2015 роки

Утверждено

решением Никольского сельского совета  от   26июня 2012 года №115

 

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування територіальної громади

Микільської сільської ради Світловодського району на 2012-2015 роки

 

І. Загальніположення

 

Програма розвитку місцевого самоврядування територіальної громади Микільської сільської ради  на 2012-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державніцільовіпрограми», Порядку формуванняцільовихпрограм, моніторингу та звітності про їхвиконання та спрямована на сприяння подальшому розвитку місцевого самоврядування на території сільської ради, зміцнення його матеріально-технічної бази, підвищенню ефективності роботи сільської ради рад.

 

ІІ. Визначенняпроблеми, на розв’язанняякоїспрямована програма

 

Сучасний стан розвитку місцевого самоврядування територіальної громади сільської ради  характеризується економічною неспроможністю органу місцевого самоврядування до здійснення власних і делегованих повноважень. Це ускладнює реалізацію основних напрямків діяльності органу місцевого самоврядування, спрямованих на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, надання мешканцям територіальної громад якісних та доступнихпослуг.

Вище зазначені питання вимагають від органу місцевого самоврядування застосування у своїй діяльності нових форм та методів роботи, що в свою чергу вимагає зміцнення матеріально-технічної бази та сучасного інформаційного забезпечення.

Микільська сільська рада  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляє інтереси територіальної громади сільської ради, здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Кількістьдепутатськихмандатів у раді 16.

Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування виявив актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим забезпеченням діяльності ради, наданням якісних адміністративних та громадських послуг населенню, відсутністю в необхідній кількості інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевогорозвитку.

Сільська рада  має власне приміщення, яке потребує ремонту, забезпечена автомобільним транспортом, який потребує капітального ремонту.

Складною залишається ситуація із забезпеченістю органу місцевого самоврядування оргтехнікою. В сільській раді налічується 6 одиниць комп’ютерів, 2 одиниці копіювальної техніки,  підключено до мережі Інтернет. Територія сільської ради не повністю забезпечена мобільним зв’язком.

Серед громадян, які звертаються до місцевих рад, переважна більшість людей похилого віку, є люди з обмеженими фізичними можливостями , проте приміщення  ради не пристосовані для обслуговування цих категорій населення. Зазначені проблеми свідчать про необхідність виконання комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності органу місцевого самоврядування територіальної громади Микільської сільської ради, та покращення життєвого середовища для населення територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг органом місцевого самоврядування населенню територіальної громади.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Для досягнення мети програми необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на створення відповідних умов роботи та набуття посадовими особами органу місцевого самоврядування відповідних знань, залучення позабюджетних коштів та, як наслідок, покращення соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Доцільним буде здійснення комплексу заходів спрямованих на:

 • проведення організаційно-методичної роботи серед посадових осіб органу місцевого самоврядування, депутатського корпусу сільської ради;
 • зміцнення матеріально-технічної бази та розвитку інфраструктури територіальної громади;
 • створення умов для використання у практичній роботі сучасних інформаційних технологій.

Фінансування програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства за рахунок коштів бюджету сільської ради та районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Термін дії Програми - 4 роки(2012- 2015 рік).

 

V. Перелік завдань і заходів програми та напрями їх реалізації

 

Завдання та заходи Програми повинні сприяти досягненню основної мети програми – розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ефективності схвалюваних сільською радою рішень, спрямованих на покращення соціально-економічного розвитку території.

Основні заходи Програми та напрями їх реалізації передбачають:

а) забезпечення належноїі нформаційно-ресурсної діяльності сільської ради:

 •      створення сайту сільської ради;
 • створення сторінки сільської ради на офіційному сайті Світловодської районної ради;
 • розповсюдження позитивного досвіду роботи сільської ради;
 • участь сільської ради в обласному та Всеукраїнському конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування;
 • участь сільської ради у роботіКіровоградськоїобласноїасоціаціїорганівмісцевогосамоврядування.

б) Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази сільської ради:

 • проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень сільської ради;
 • придбання оргтехніки для сільської ради;
 • придбання автотранспорту для сільської ради;
 • створення в сільській раді умов для прийому громадян з обмеженими фізичними можливостями;
 • встановлення меж населених пунктів;
 • виготовлення генеральних планів забудови сіл.

 

в) Сприяння розвитку громадянського суспільства Світловодського району:

 • прийняття участі в організації та проведенні щорічних конкурсів серед сільських рад із залученням до участі в них жителів територіальної громади;
 • посилення взаємодії органу місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення;
 • залучення громадян за місцем проживання до вирішення проблем територіальної громади, впровадження соціально-значущих інвестиційних програм і інших проектів, що сприяють розвитку громадського суспільства.

 

 

VІІ. Контроль та координація за ходом виконання програми

 

Контроль за виконанням даної Програми здійснюється постійнимикомісіями сільської ради

Хід виконання Програми щорічно розглядається на пленарному засіданні сільської ради.